Menü

Ölçüm Modelleri

EMRAM

Nedir?

Elektronik Sağlık Kaydını Benimseme Modeli (EMRAM), dünyanın her yerindeki hastaneleri Elektronik Sağlık Kaydı (ESK)’ nın faydalı kullanımına göre otomatik olarak puanlamak için metodoloji ve algoritmalar içermektedir. Bu sekiz aşamalı (0-7) model, elektronik sağlık kaydının fonksiyonlarının benimsenmesini ve kullanımını ölçmektedir.

O-EMRAM

Nedir?

Ayaktan Tedavi Hizmeti Sunan Kuruluşlar için Elektronik Sağlık Kaydını Benimseme Modeli (O-EMRAM), poliklinik hizmetinin elektronik sağlık kayıtları bazlı sunulmasını içeren metodolojiler belirlemekte ve diğer HIMSS ölçüm kriterleri gibi (0-7) 8 aşamalı bir skorlama yapmaktadır.

AMAM

Nedir?

Analitik Olgunluk için Benimseme Modeli (AMAM), bir kuruluşun analitik yeteneklerini ölçmek ve geliştirmek için tasarlanmıştır. Analitik, kuruluşun operasyonel ve finansal yönleri gibi klinik karar desteğinin ötesinde bir sağlık hizmetleri işinin birçok yönünü iyileştirmeye hizmet etmektedir. Bu uluslararası sekiz aşamalı (0-7) model, kuruluşunuzun teknoloji ve çevreleyen süreçlerin kurulumundan kazandığı yetenekleri ölçmektedir.

CCMM

Nedir?

HIMSS Analitik, uluslararası odaklı Sağlık Bakımı Sürekliliği Olgunluk Modeli (CCMM)' ni bir sağlık otoritesi veya sağlık hizmeti sunucusu tarafından sunulan bakım sürekliliği boyunca koordineli bakımı teşvik etmek amacı ile kurmuştur.