Menü

AÇIKLAMA

Ayaktan Tedavi Hizmeti Sunan Kuruluşlar için Elektronik Sağlık Kaydını Benimseme Modeli (O-EMRAM), poliklinik hizmetinin elektronik sağlık kayıtları bazlı sunulmasını içeren metodolojiler belirlemekte ve diğer HIMSS ölçüm kriterleri gibi (0-7) 8 aşamalı bir skorlama yapmaktadır. HIMSS O- EMRAM, dijital hastane uygulamalarının hasta güvenliği konseptini ne kadar esas aldığını ölçümler. HIMSS O-EMRAM’ da üst seviyelerde akredite olmak, ayaktan tedavi sunan sağlık kuruluşunun gelişmiş bir dijital hastane olduğunu, hasta güvenliğini ön planda tutarak doğru tedavi uygulamalarını sunduğunu, hatalı tıbbi uygulamalara engel olduğunu ispatlamaktadır.

SEVİYELENDİRME TABLOSU

SEVİYE

AÇIKLAMA

7

Bütüncül Elektronik Sağlık Kaydı, dış kurumlar ile sağlık verisinin paylaşılması, verilerin analizi, yönetişim, felaket kurtarma/iş sürekliliği

6

Gelişmiş klinik karar destek sistemi, proaktif bakım yönetimi, yapılandırılmış mesajlaşma

5

Hastaların kişisel sağlık verikerine ulaşabildiği hasta portalı

4

Hekimin Elektronik Order Girişi, Elektronik Sağlık Kaydı, kurum içinden ve kurum dışından erişilebilen yapılandırılmış verilerin kullanımı ve veri paylaşımı

3

Elektronik mesajlaşmanın mevcut olması, kağıt formların elektronik hale gelmesi, KDS kullanılması

2

Hekim tarafından verilen orderların ve hasta sonuçlarının Elektronik Veri Havuzunda depolanması, hekimlerin dış kurumlardaki hasta sonuçlarına kurum dışından erişim sağlaması

1

Klinik bilgilere, yapılandırılmamış verilere, çoklu veri kaynaklarına erişilmesi ve kurum içi mesajlaşmanın sadece masaüstü bilgisayar üzerinden sağlanması

0

Kağıt bazlı belgelendirmenin mevcut olması