Menü

Kaynak

Dijital Hastane Çalışmalarının Yatan Hasta İşlemlerinde Sağladığı Kağıt Tasarrufu ve Hemşirelik Bakım Hizmetlerinin Süresine Etkisinin Analizi

Sağlıkta yeni hedef, teknolojiyi kullanarak hastanelerdeki idari ve klinik süreçleri dijitalleştirmek ve sağlık bakım kalitesini arttırmaktır. SBSGM tarafında başlatılan ‘Hastanelerimizde Dijital Dönüşüm’ projesi doğrultusunda, Türkiye’deki kamu hastanelerinde teknolojinin kullanım ve benimsenme oranını ölçmek amacıyla HIMSS EMRAM modelinin bir araç olarak kullanılmasına karar verilmiştir.

Hastanelerde Yatışlı Servislerde Kapalı Döngü İlaç Uygulamasının İlaç İade Oranlarına Etkisinin Araştırılması

Sağlık hizmet kullanıcıları ve kuruluşlarının sayıları gün geçtikçe artmış ve buna bağlı olarak sağlık bilişim sistemleri de önem kazanmıştır. Kapalı Döngü İlaç Uygulaması (KDİU) ilacın hastaneye girişi ile başlayıp hastaya uygulanması veya bertarafının gerçekleştirilmesine yönelik işlemlere ait tüm süreçlerin kontrollü bir şekilde yönetilmesidir.

Yoğun Bakım Ünitelerinde Tıbbi Kayıtların Dijitalleşmesinin İş Süreçlerine Etkisi

Sağlık bakım hizmetleri sunumunda verinin dijitalleşmesinin en düşük olduğu alanlardan birisi yoğun bakım üniteleridir. Bu çalışmanın amacı, yoğun bakım ünitelerinde kâğıt formlar üzerinde tutulan tıbbi kayıtların dijitalleştirilmesi ile iş süreçlerinde oluşacak etkinin ölçülmesidir. Etkinin ölçümü kâğıt ve dijital ortamda doldurulan formların doldurulma süreleri ile, harcanan kâğıt ve toner miktarları arasındaki zaman, kâğıt ve toner kullanımı hesaplanarak muhtemel tasarruf belirlenmiştir.

The Effects of a Nursing Care Plan Incorporated with a Decision Support System on Ventilator Associated Pneumonia: A Case Study

The risk of pneumonia is high in patients who are ventilated in intensive care units (ICUs). Without proper and adequate care, this risk and the mortality rate increases. In a study conducted by the infection committee of our hospital (İzmir Tire State Hospital, the first digital (Stage 7) hospital in Turkey in 2016), it was found that the rate of ventilator-associated pneumonia (VAP) cases increased had increased over three years (2015-17) and was well above the national average.