Menü

Dijital Hastane Çalışmalarının Yatan Hasta İşlemlerinde Sağladığı Kağıt Tasarrufu ve Hemşirelik Bakım Hizmetlerinin Süresine Etkisinin Analizi

10 Kasım 2019

Sağlıkta yeni hedef, teknolojiyi kullanarak hastanelerdeki idari ve klinik süreçleri
dijitalleştirmek ve sağlık bakım kalitesini arttırmaktır. SBSGM tarafında başlatılan
‘Hastanelerimizde Dijital Dönüşüm’ projesi doğrultusunda, Türkiye’deki kamu
hastanelerinde teknolojinin kullanım ve benimsenme oranını ölçmek amacıyla HIMSS
EMRAM modelinin bir araç olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Dijitalleşmenin
ve benimsenmenin ölçüldüğü bu modelde 6. veya 7. Seviyeye kadarki tüm süreçlerini
tamamlayan hastaneler belgelendirilmektedir. Çalışmamızın iki temel amacı vardır.
Birincisi; dijital hastane çalışmalarının yatan hasta işlemlerinde hemşirelik bakım
hizmetlerinin süresine etkisinin tespit edilmesidir. İkincisi; yatan hasta işlemlerinde
sağladığı kâğıt sarfiyatının belirlenmesidir. Çalışmamızda Bahçelievler Devlet
Hastanesi’nde 2017 HIMSS EMRAM kriterlerine göre Seviye 6 olarak
sertifikalandırılan 4 serviste, dijital hastane çalışmalarının öncesi ve sonrası yerinde
gözlemlenmiştir. Her iki amaca yönelik yapılan gözlemsel çalışmada veriler Excel
yardımı ile kayıt altına alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda dijitalleşmenin yıl
içerisinde 1.153 yatan hasta için sağladığı toplam süre tasarrufu 117 bakım günü,
toplamkâğıt sarfiyatı ise 41.289 sayfa olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, toplam 25 yatağı
bulunan 4 serviste yıllık 8,257 TL kâğıt ve 13.734 TL toner tasarrufu da sağlandığı tespit
edilmiştir. Türkiye projeksiyonunda ise, %10,8 ile %13 oranında değişen süre
tasarrufu dikkate alındığında Türkiye genelindeki yıllık tasarruf 398 ila 559 arasında
bir hemşirelik zamanına denk gelmektedir.
Sonuç olarak dijital hastane çalışmalarının bir çıktısı olan hemşirelik bakım
formlarının elektronik olarak doldurulması ile bakım süresinde dokümantasyona
ayrılan sürenin azalması beklenmektedir. Bunun yanı sıra formların dijitalleşmesi ile
kağıt sarfiyatının önemli derecede önlenmesi ve kağıt ve toner masraflarının azalması
beklenmektedir.