Menü

Yoğun Bakım Ünitelerinde Tıbbi Kayıtların Dijitalleşmesinin İş Süreçlerine Etkisi

02 Ağustos 2019

Sağlık bakım hizmetleri sunumunda verinin dijitalleşmesinin en düşük olduğu
alanlardan birisi yoğun bakım üniteleridir. Bu çalışmanın amacı, yoğun bakım
ünitelerinde kâğıt formlar üzerinde tutulan tıbbi kayıtların dijitalleştirilmesi ile iş
süreçlerinde oluşacak etkinin ölçülmesidir. Etkinin ölçümü kâğıt ve dijital ortamda
doldurulan formların doldurulma süreleri ile, harcanan kâğıt ve toner miktarları
arasındaki zaman, kâğıt ve toner kullanımı hesaplanarak muhtemel tasarruf
belirlenmiştir. Ayrıca, birleşik modelleme dili (UML) içerisinde yer alan aktivite
diyagramı ile süreç analizi yapılmıştır.Bu analiz için, İstanbul Medipol Üniversitesi
Hastanesi’nde Ekim 2017- Eylül 2018 tarihleri arasında Genel Yoğun Bakım
Ünitesinde yatışı bulunan 428 hastanın 522 protokolde gerçekleşen 5.420 bakım günü
verileri esas alınmıştır. 8 yıllık yoğun bakım hemşireliği tecrübesi bulunan X Hemşire
ile 4 yıllık yoğun bakım hemşireliği tecrübesi bulunan Y Hemşire gözlemsel araştırma
tekniği kullanılarak takip edilmiş ve form doldurma süreleri vaka başında tek tek
kaydedilmiştir. Günlük takip edilen tıbbi formların dijitalleşmesi halinde X hemşire
için günlük 48 dakika süre kazanımı gerçekleşirken, Y hemşire için günlük 65,50
dakika süre kazanımı gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde tek seferlik doldurulan formların
süresi de eklendiğinde yıllık bazda süre kazanımı Y hemşire için 248,20 bakım günü,
X hemşire için 181,44 bakım günüdür. Elde edilecek insan kaynağı tasarrufu 1 hemşire
zamanı ila 0.72 hemşire zamanına denktir. Ayrıca, 22 yataklı bir yoğun bakım
servisinde yıllık bazda 4.010,35 TL kâğıt ve 28.219,70 TL toner tasarrufu da
sağlanmıştır.
Tüm bu sonuçlar ışığında, yoğun bakım ünitelerindeki tıbbi formların dijitalleşmesi
halinde hemşirelerin kâğıt formlar ile harcadığı zamandan tasarrufun gerçekleşmesi
beklenmektedir.