Menü

AÇIKLAMA

Analitik Olgunluk için Benimseme Modeli (AMAM), bir kuruluşun analitik yeteneklerini ölçmek ve geliştirmek için tasarlanmıştır. Analitik, kuruluşun operasyonel ve finansal yönleri gibi klinik karar desteğinin ötesinde bir sağlık hizmetleri işinin birçok yönünü iyileştirmeye hizmet etmektedir. Bu uluslararası sekiz aşamalı (0-7) model, kuruluşunuzun teknoloji ve çevreleyen süreçlerin kurulumundan kazandığı yetenekleri ölçmektedir.

Bir kuruluşun analitik yetkinliğinin zaman içerisinde geliştirilmesi gerekmektedir. AMAM ile akredite edilmek isteyen bir kuruluş, 90 günlük bir çalışma programına dahil olmaktadır. 90 gün boyunca kuruluşun analitik yetkinliği artırılmaya çalışılmaktadır. 90 günün sonunda büyük bir ilerleme kaydedilmektedir.

Analitik yetkinlik kazanma süreci neredeyse her kuruluş içi aynı eğilime sahiptir. Çoğu kuruluş çalışmaya analitik değer eğrisinin en altında bulunan “Tanımlayıcı Analitik” kısmından başlamaktadır. Analitik yeterlilik arttıkça, kuruluşlar “Teşhis Edici Analitik”, “Tahminsel Analiz” ve “Öngörücü Analitik” kısımlarına erişmektedir.


Temel odak noktaları Veri İçeriğinin Zenginleştirilmesi (Gelişmiş verilerden temel verilere, Klinik, finansal ve operasyonel analiz faaliyetleriyle uyumlu veriler), Analitik Yeteneklerin Geliştirilmesi (Basit düzeyden başlama ve belirli yetkinliklerde uzmanlaşma, Performans izleme / klinik karar desteğini geliştirme, Kuruluşun ayrı bölümleri için uygun analiz olgunlaşması), Altyapının Geliştirilmesi (Çok çeşitli durumlara uyum sağlamak için esnek yaklaşımlar, Zamanında veri sağlanması, Merkezi olarak erişilebilir olması), Veri Yönetişiminin Geliştirilmesi (Kaliteli veri ve kaynak yönetimi, Yönetimsel kararlara ve stratejiye uyum) şeklindedir.

SEVİYELENDİRME TABLOSU

SEVİYE

AÇIKLAMA

7

Dinamik, çok sağlayıcılı, çok organizasyonlu birbirine bağlı sağlık hizmeti sunum modeli için bilgi odaklı katılımın var olması

6

Bakım ekibi üyeleri arasında kapalı döngü bakım koordinasyonu bulunması

5

Hasta katılımı odaklı uygulamalı bilgileri kullanarak topluluk çapında hasta kaydı bulunması

4

Anlamlı birlikte çalışabilir hasta kaydı kullanılarak eyleme geçilebilir verilere dayalı bakım koordinasyonu

3

Yapısal birlikte çalışabilirlik kullanılarak normalize edilmiş hasta kaydı olması

2

Temel hasta verilerinin sistemden sisteme aktarılması

1

Uçtan uca temel veri iletişimi

0

Sınırlı iletişim var elektronik iletişim yok