Menü

AÇIKLAMA

Elektronik Sağlık Kaydını Benimseme Modeli (EMRAM), dünyanın her yerindeki hastaneleri Elektronik Sağlık Kaydı (ESK)’ nın faydalı kullanımına göre otomatik olarak puanlamak için metodoloji ve algoritmalar içermektedir. Bu sekiz aşamalı (0-7) model, elektronik sağlık kaydının fonksiyonlarının benimsenmesini ve kullanımını ölçmektedir. HIMSS EMRAM’ da üst seviyelerde akredite olmak, hastanenin gelişmiş bir dijital hastane olduğunu, hasta güvenliğini ön planda tutarak doğru tedavi uygulamalarını sunduğunu, hatalı tıbbi uygulamalara engel olduğunu ispatlamaktadır.

SEVİYELENDİRME TABLOSU

SEVİYE

AÇIKLAMA

7

Bütüncül elektronik sağlık kaydı; başka kurumlarla veri alışverişi; felaket kurtarma merkezi; üst düzey güvenlik ve mahremiyet önlemleri

6

İlaç, kan ürünü ve anne sütü için, teknoloji destekli kapalı döngü uygulama yöntemi; bilgi sistemlerinde risk değerlendirmesi ve raporlanması; kapsamlı klinik karar destek sistemi

5

Yapısal hale getirilmiş doktor klinik formları; sızma tespit ve önleme sistemleri; mobil cihazların korunması

4

Klinik karar destek sistemi ile entegre olan elektronik order kaydı; hemşire ve yardımcı sağlık personeli kimlik formları; sistemlerin sürekliliği için temel önlemler

3

Hemşire ve yardımcı sağlık personeli klinik formları; elektronik ilaç tedavi kaydı (yatan hasta); rol tabanlı yetkilendirme

2

Elektronik klinik veri havuzu; hastane içinde birlikte çalışabilen bilgi sistemleri; temel güvenlik önlemleri

1

Üç temel bilgi sisteminden (eczane bilgi sistemi, laboratuvar bilgi sistemi ve görüntüleme bilgi sistemi) hepsi mevcut

0

Üç temel bilgi sisteminden (eczane bilgi sistemi, laboratuvar bilgi sistemi ve görüntüleme bilgi sistemi) hiçbiri mevcut değil